Το Junior Achievement Greece προσκαλεί Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού να συνεργαστούν σε εθελοντική βάση στο ψηφιακό πρόγραμμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού “My Career”, το οποίο υλοποιείται από την άνοιξη του 2019, έχοντας ωφελήσει μέχρι στιγμής πάνω από 2500 μαθητές, με τη συνδρομή καθηγητών και εθελοντών.

Στόχoς Προγράμματος
Το πρόγραμμα ”My Career” αποτελεί μια δράση που έχει ως στόχο αφενός να βοηθήσει τους µαθητές να αντιληφθούν τις δικές τους δυνατότητες, αφετέρου να γεφυρώσει την απόσταση µεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται.

Για τον λόγο αυτό δίνει µεγάλη βαρύτητα στην παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελµατικού προσανατολισµού σχετικά µε την καριέρα των µαθητών σε όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δε στους άξονες της Επιστήµης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηµατικών. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από το Junior Achievement Greece σε συνεργασία με την ΝΝ Hellas.

 

Βασικές αρμοδιότητες
Οι ζητούμενοι Σύμβουλοι θα πραγματοποιούν, στο πλαίσιο του προγράμματος, εξ αποστάσεως on-line ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού με μαθητές ηλικίας 15-18 ετών (Γ’ Γυμνασίου & Λυκείου), με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων επικοινωνίας.

 

Οφέλη Συμβούλου

 • Απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε έναν κλάδο με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Υποστήριξη με εποπτεία καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Συνεισφορά σε έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας (7ος ΜΚΟ στον κόσμο)
 • Συμμετοχή σε ένα δίκτυο στελεχών – μεντόρων από όλη την Ελλάδα
 • Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις-ημερίδες του οργανισμού μας σχετικά με το πρόγραμμα
 • Απόκτηση γνώσεων στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων

Χρόνος υλοποίησης
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2022 και η εκπαίδευση των εθελοντών Συμβούλων θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο.

Θα υπάρχει μεγάλη ευελιξία στο θέμα του χρόνου πραγματοποίησης των συνεδριών, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους Συμβούλους ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους.

 

Κριτήρια επιλογής Συμβούλου

 • Τίτλοι Σπουδών & Πιστοποιήσεις στη Συμβουλευτική
 • Πιθανή προηγούμενη εμπειρία στη συμβουλευτική
 • Κίνητρα και διάθεση για συμμετοχή
 • Διαθεσιμότητα για online συνεδρίες

Ο Οργανισμός προσφέρει:

 • Εκπαίδευση
 • Εποπτεία για την ολοκλήρωση του έργου τους
 • Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 04/02/2022 αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.simitopoulos@gmail.com:

 • το βιογραφικό τους σημείωμα,
 • μαζί με μία συνοδευτική επιστολή στην οποία θα παρουσιάζουν:

α) τα κίνητρα τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς και

β) τις πιθανές γνώσεις/δεξιότητές τους πάνω στη συμβουλευτική (επαγγελματικού προσανατολισμού).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο συντονιστή/επόπτη του προγράμματος:

Κώστας Σιμιτόπουλος
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας – Career Coach & Counselor
k.simitopoulos@gmail.com