Project Description

Girls Go Circular

Ψηφιακές και Επιχειρηματικές Δεξιότητες για την Κυκλική Οικονομία

Το ευρωπαϊκό έργο Girls Go Circular  (https://eit-girlsgocircular.eu)  στοχεύει στον εξοπλισμό 50.000 κοριτσιών, ηλικίας 14-18 ετών, από όλη την Ευρώπη, με ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες έως το 2027. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός διαδικτυακού προγράμματος εκπαίδευσης για την κυκλική οικονομία.

Μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων

 Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 34% των αποφοίτων STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και το 17% των στελεχών Πληροφορικής. Η αύξηση του αριθμού των γυναικών που εισέρχονται στην αγορά ψηφιακών δεξιοτήτων θα μπορούσε να παράγει επιπλέον ετήσια 16 δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η αυξανόμενη ποικιλομορφία στην ηγεσία όχι μόνο δημιουργεί έσοδα, αλλά ενισχύει επίσης την επίλυση προβλημάτων καθώς και τους δείκτες απόδοσης των ομάδων. Υπό τον συντονισμό του EIT RawMaterials, το έργο Girls Go Circular συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, υποστηρίζοντας τα κορίτσια, ηλικίας 14-18 ετών στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, να αναπτύξουν τις ψηφιακές και επιχειρηματικές τους ικανότητες, αποκτώντας παράλληλα γνώσεις για την κυκλική οικονομία.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου  –  “Cιrcular Learning Space” – προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες σε θέματα όπως μέταλλα, πλαστικά, βιώσιμη μόδα ή ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτές οι ενότητες βασίζονται στην προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, μεταφέροντας γνώσεις και δεξιότητες μέσω ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται σε προκλήσεις.

Το Girls Go Circular υποστηρίζει τις μαθήτριες και ευρύτερα όλους τους μαθητές στην ανάπτυξη των ψηφιακών και ηγετικών δεξιοτήτων τους ενώ μαθαίνουν για την κυκλική οικονομία και βρίσκουν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

Βιωματική Μάθηση

Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης βασίζεται στην προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, η οποία εμπλέκει τους μαθητές με διαφορετικές δραστηριότητες όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, επιχειρηματικά παιχνίδια ρόλων ή προκλήσεις βασισμένες σε ασκήσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

H online εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου – Circular Learning Space – δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές:

  • Να αποκτήσουν γνώσεις για την κυκλική οικονομία
  • Να βελτιώσουν τις ψηφιακές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες
  • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν πάρει οι επιχειρήσεις για την κυκλική οικονομία
  • Να έρθουν με μια δική τους ιδέα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών προκλήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από Γ’ Γυμνασίου ως και Γ’ Λυκείου σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της χώρας, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε μέσω του εκπαιδευτικού τους είτε μεμονωμένα, ανεξάρτητα από το σχολείο τους. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δυο υποχρεωτικές και από μία έως και τέσσερεις θεματικές ενότητες στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Circular Learning Space.

Εισαγωγικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια και τη σωστή συμπεριφορά στο διαδίκτυο
  • Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία

Θεματικές ενότητες:

  • Μόδα και Κυκλική Οικονομία
  • Μέταλλα και Κυκλική Οικονομία
  • Επανεξετάζοντας τα Πλαστικά
  • Κυκλική Οικονομία για Smartphones και Ηλεκτρονικές Συσκευές

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής για κάθε θεματική ενότητα που έχουν ολοκληρώσει.

Συχνές Ερωτήσεις

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων μέσω του εξοπλισμού των κοριτσιών ηλικίας 14-18 ετών με ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες. Παρόλα αυτά στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως του φύλου τους.
Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργεί ομάδες και διασφαλίζει την ομαλή συνεργασία των μαθητών μέσα σε αυτές. Ρόλος του είναι να κατευθύνει τους μαθητές με εσωτερικές συζητήσεις στις θεματικές της κυκλικής οικονομίας με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση των προκλήσεων της εκπαίδευσης από τους μαθητές.
Η εκπαίδευση προτείνεται να ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον 4 ώρες. Η διάρθρωση των ωρών άπτεται του εκπαιδευτικού. Απαιτούνται ακόμα 15-20 λεπτά για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εντός ή και εκτός σχολικού ωραρίου σε επιθυμητές μέρες και ώρες οι οποίες προκύπτουν από τη συνεννόηση εκπαιδευτικού και μαθητών. Βέβαια, για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν laptop, tablet ή smartphone για την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή μεμονωμένων μαθητών. Οι σύμβουλοι του JA θα αναλάβουν την καθοδήγηση των μεμονωμένων μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και προκλήσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στους καθηγητές και στα σχολεία δίνεται επίσης πιστοποιητικό αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου Girls Go Circular στην αντίστοιχη χώρα.

Τέλος, τα σχολεία προβάλλονται στον ιστότοπο του έργου (https://eit-girlsgocircular.eu) ως πρωτοπόροι στην Ευρώπη στην υποστήριξη του Σχεδίου Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ήπειρο.

Φόρμα Εγγραφής Εκπαιδευτικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Έργο Girls Go Circular με λατινικούς χαρακτήρες για την ορθή εκτύπωση του πιστοποιητικού σας στα Αγγλικά.

Τύπος Σχολείου *
Σε ποιες τάξεις θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα;
Εκπαιδευτική Βαθμίδα *