Project Description

Company Junior

Εγγραφές: Οκτώβριος 2021 – Υλοποίηση προγράμματος Φεβρουάριος-Μάϊος 2022

Το Company Junior είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, σχεδιασμένο για ηλικίες 11-15 ετών (Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου). Bασίζεται στο πρόγραμμα «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση”  που έχει αναπροσαρμοστεί για τις ανάγκες των ηλικιών αυτών. To πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές δημιουργούν το προσχέδιο μιας «μαθητικής εικονικής επιχείρησης». Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη βασικών γνώσεων επιχειρηματικότητας, καθώς και η καλλιέργεια και ενίσχυση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών, ώστε να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική ευθύνη τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες με σεβασμό προς το κοινό καλό και το περιβάλλον. Οι ικανότητες και στάσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής: ανάληψη ευθύνης, σχεδιασμός και προγραμματισμός, συνεργασία, επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, λήψη απόφασης, επίλυση προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δέσμευση κ.ά. Παραδοτέο για κάθε μαθητική ομάδα είναι ένα μέρος του επιχειρηματικού πλάνου (business plan), με βάση προτεινόμενο πρότυπο. Οι 5 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή του JA Greece, μέλη της οποίας είναι επιφανείς επιχειρηματίες και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, και βραβεύονται. 

Tο πρόγραμμα υλοποιείται κατά βάση εξ αποστάσεως, επομένως μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλες τις περιοχές της χώρας.

Πληροφορίες Προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων και μπορεί επομένως να συνδυαστεί ή να συμπληρώσει ένα μεγάλο εύρος διδακτικών αντικειμένων και στόχων των τάξεων του Δημοτικού και Γυμνασίου, όπου απευθύνεται. Ενδεικτικά μπορεί να συνδεθεί με:  

Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος καλούνται να αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για την αναζήτηση πληροφοριών, την έρευνα αγοράς, τον ψηφιακό σχεδιασμό του λογοτύπου της μαθητικής επιχείρησης και ενός πρωτοτύπου του προϊόντος τους, την τελική παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας, την καταγραφή κάποιων βασικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, την επιλογή χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διαφήμιση της επιχείρησής τους (σε συνδυασμό με εξάσκηση κριτικής σκέψης για τον τρόπο χρήσης τους), ή και την κατασκευή ιστοσελίδας της επιχείρησης.   

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέγουν ελεύθερα τον θεματικό προσανατολισμό και το «πρόβλημα» το οποίο προσπαθούν να επιλύσουν με την επιχειρηματική τους ιδέα. Στο πλαίσιο αυτό θίγεται είτε ως πρώτη προτεραιότητα είτε ως παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη τους το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησής τους (ιδίως αν περιλαμβάνει παραγωγή προϊόντων), ο σεβασμός προς το περιβάλλον, η αναζήτηση λύσεων που να αξιοποιούν ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες. Ως προς την αειφόρο ανάπτυξη, επίσης, μπαίνουν στη διαδικασία να προβληματιστούν για παραγωγικές διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν πόρους στους ανθρώπους βάσει περιβαλλοντικών και ηθικά αποδεκτών προτύπων.  

 Ανάλογα επίσης με τον προσανατολισμό της επιχειρηματικής τους ιδέας, μπορεί να συνδυαστεί το πρόγραμμα με περιοχές του Προγράμματος Σπουδών όπως: οι Φυσικές Επιστήμες (π.χ. για επιχειρηματικές ιδέες που συμπεριλαμβάνουν το στοιχείο της ευρεσιτεχνίας και της αναζήτησης τεχνολογικών λύσεων σε εντοπισμένα προβλήματα), η Ιστορία (π.χ. σε περιπτώσεις που χρειάζεται να ανατρέξουν στην τοπική ιστορία/ παράδοση για να αντλήσουν πληροφορίες για ένα τοπικό παραδοσιακό προϊόν που θέλουν να εκμεταλλευτούν εμπορικά), η Οικιακή Οικονομία στο Γυμνάσιο (π.χ. σε θέματα κατανάλωσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς των υποψήφιων πελατών της μαθητικής επιχείρησης). 

Ο ρόλος τους εκπαιδευτικούκαι του εθελοντή-μέντορα:

Δεν απαιτείται εξειδικευμένη γνώση από τον/την εκπαιδευτικό και το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού παρέχει όλο το μεθοδολογικό πλαίσιο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος, ενώ επιπλέον ο φορέας υλοποίησης JAGreece θα παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακών σεμιναρίων για την υποστήριξη ενδιαφέρομενων εκπαιδευτικών. Επίσης, για το κομμάτι του επιχειρηματικού σχεδιασμού θα υπάρξει υποστήριξη από εθελοντές-μέντορες (στελέχη επιχειρήσεων) μέσω εξ αποστάσεως 1-2 συνεδριών με τη μαθητική ομάδα, παρουσία πάντοτε του εκπαιδευτικού. Οι εθελοντές-μέντορες θα ανατίθενται στις ομάδες από τον φορέα JA Greece, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ή θα βρίσκονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς από φορείς και επιχειρήσεις της τοπικής κοινότητας.

Εγγραφές: Οκτώβριος 2021 – Υλοποίηση προγράμματος Φεβρουάριος-Μάϊος 2022

Φόρμα Εγγραφής Εκπαιδευτικού

Επιλέξτε 8 χαρακτήρες με τουλάχιστον 1 κεφαλαίο, 1 σύμβολο και 1 αρθμό.
Παρακαλούμε σημειώστε το σχολείο σας κατά αυτό τον τρόπο: 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
Τύπος Σχολείου *
Σε ποιες τάξεις θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα;
Ανήκει το Σχολείο σας σε δυσπρόσιτη περιοχή; *
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ: https://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/monimoi-m/moria-sxoleia/37077-14-09-18-dimosieythike-se-fek-i-apofasi-gia-tin-anamoriodotisi-ton-sxolikon-monadon-3
Εάν ναι, παρακαλούμε δηλ΄ωστε τα στοιχεία τους παρακάτω.

Φόρμα Εγγραφής Μέντορα - Εθελοντή