Το JA Europe και το NN Group, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη νέα κοινή τους πρωτοβουλία, που  στόχο έχει, την παροχή οικονομικών ευκαιριών στους νέους με περιορισμένους πόρους ή ευκαιρίες, υποστηρίζοντας τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή  / και στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Με αυτή τους την συνεργασία, θα συμβάλουν στην δημιουργία μιας πιο ισότιμης κοινωνίας. 

Η πρωτοβουλία “Οικονομικές Ευκαιρίες για Όλους- Economic Opportunities for All” εμπλουτίζει τα υπάρχοντα προγράμματά του Junior Achievement και ενισχύει νέα πειραματικά προγράμματα μάθησης για νέους που στερούνται πόρους, δημιουργώντας παράλληλα τοπικά βιώσιμα οικοσυστήματα για την παροχή οικονομικής ανάπτυξης. Το 2021, η συνεργασία αυτή εστιάζει στη δημιουργία και τη δοκιμή ενός αποτελεσματικού μοντέλου στην Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. Βάσει των αποτελεσμάτων του, το μοντέλο αυτό, μπορεί να επεκταθεί στο δίκτυο Junior Achievement σε όλη την Ευρώπη. 

Ο Dailah Nihot, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου NN δήλωσε:  

«Η επένδυση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποτελεί μέρος της υπόσχεσής μας προς την κοινωνία. Θέλουμε η επίδραση μας να έχει διάρκεια και γι ‘αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που κατέχουν τη σωστή εξειδίκευση. Είμαστε μακροχρόνιος συνεργάτης της JA Europe. Η νέα αυτή πρωτοβουλία, θα υποστηρίξει την JA Europe στην περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητάς της να βοηθήσει περισσότερους νέους στην ανάπτυξη των οικονομικών τους ευκαιριών. Το να στρέψουμε την προσοχή μας σε όσους  επί του παρόντος στερούνται πόρους, ταιριάζει με τις προσπάθειές μας να προάγουμε μια πιο περιεκτική και βιώσιμη κοινωνία ». 

Η νέα αυτή σύμπραξη της JA Europe με τον Όμιλο NN, βασίζεται στην ήδη μεταξύ τους συνεργασία από το 2015 η οποία στόχο έχει, να ενδυναμώνει τους νέους με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων εργασιακής ετοιμότητας  και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ενώ ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις, προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε 13 χώρες. Παράλληλα, η NN Group, συνεχίζει να αναπτύσσει και να αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές δεξιότητες, υποστηρίζοντας το Social Innovation Relay (SIR) καθώς και την πρόσβαση των μαθητών στο Entrepreneurial Skills Pass (ESP), ένα διεθνές πιστοποιητικό δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές μέσω των βιωματικών προγραμμάτων Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης που υλοποιεί το Junior Achievment.  

“Τώρα, περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη να βεβαιωθούμε ότι κανένας δεν μένει στο περιθώριο. Χάρη στον Όμιλο NN, είμαστε σε θέση να επεκτείνουμε καινοτόμες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην επόμενη γενιά των Ευρωπαίων προκειμένου  να πετύχουν και να ευδοκιμήσουν”, δήλωσε ο Salvatore Nigro, CEO JA Europe. Ο Adam Warby, πρόεδρος της JA Europe πρόσθεσε: “Η συνεργασία μας με την NN Group, είναι ένα μοντέλο δράσης για το πώς να βοηθήσουμε τους νέους που δεν έχουν τους πόρους ή τις ευκαιρίες που έχουν πολλοί άλλοι. Ταυτόχρονα, θα καλύψουμε το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και των πιο απαιτητικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. “