Το Πρόγραμμα

H Εικονική Επιχείρηση αποτελεί ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή της «μάθησης μέσα από την πράξη» και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών, σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες, δουλεύοντας στο πλαίσιο της ομάδας, να δημιουργήσουν μία δική τους εταιρεία και να κατανοήσουν όλα τα στάδια από το σχεδιασμό, τη λειτουργία μέχρι και τη ρευστοποίησης μιας επιχείρησης.

Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες καθώς και να συλλέξουν εμπειρίες και εφόδια για την αυριανή τους είσοδο στον κόσμο της εργασίας, είτε ως δημιουργοί-ιδιοκτήτες, είτε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα οφέλη του προγράμματος περιλαμβάνουν δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες στον κόσμο της εργασίας για το σήμερα και το αύριο, όπως:

  • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Αυτοπεποίθηση
  • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες ηγεσίας
  • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
  • Υποβολή στόχων και σωστή διαχείριση χρόνου
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου
  • Ανάγκη για δέσμευση στην ποιότητα και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.