Project Description

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μαθητές και μαθήτριες δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα και κάθε τύπου σχολικής μονάδας, ηλικίας 14-17 ετών που φοιτούν σε τάξεις από Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και μέχρι συμπλήρωσης των θέσεων και η υποβολή υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης, από τον/την (συν)ασκούντα/ούσα τη γονική μέριμνα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
 Διαβάστε παρακάτω τους όρους του προγράμματος. Project Future Junior – Όροι Προγράμματος 

Η εκπαίδευση των μαθητών/τριών περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και κατευθύνει τους μαθητές με εσωτερικές συζητήσεις στις θεματικές που θα επιλεχθούν από τους μαθητές  με σκοπό την υλοποίηση ενός projectγια συμμετοχή στον τελικό διαγωνισμό. Ο εκπαιδευτικός παρίσταται σε οποιεσδήποτε ομαδικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος, είτε γίνονται διά ζώσης είτε διαδικτυακά. 
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες που ενισχύουν την αξιοποίηση νέων μέσων και εφαρμογών για τη διδασκαλία on-line αλλά και στην τάξη.

Ο ρόλος των μεντόρων, πέραν της μετάδοσης γνώσεων και επίλυσης αποριών, είναι η ενδυνάμωση, έμπνευση και παρακίνηση των μαθητών μεταφέροντας σε αυτούς γνώσεις και εμπειρίες από την αγορά εργασίας.  Οι μέντορες συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε εθελοντική βάση. Υποστηρίζουν τις ομάδες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, ανάλογα με τη διαθέσιμότητά τους και την προσβασιμότητα στο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη και τις υγειονομικές συνθήκες. Οι ώρες/μέρες υποστήριξης επίσης καθορίζονται σε συνάρτηση της διαθεσιμότητας του μέντορα με τις επιθυμητές μέρες/ώρες της ομάδας.

Οι μέντορες εκπαιδεύονται σε θέματα επικοινωνίας, διδακτικής μεθοδολογίας και παρουσίασης ώστε να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της διάδρασής τους με τους μαθητές. 

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε self-paced mode ώστε ο κάθε μαθητής να ακολουθεί το ρυθμό του στα πλαίσια των δοσμένων deadlines.

Για τη συμμετοχή στον τελικό διαγωνισμό απαιτείται η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες και η υποβολή ενός project δικής τους επιλογής. Οι ομάδες είτε ορίζονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (σε περίπτωση ομαδικής εγγραφής σχολείου από τον εκπαιδευτικό) είτε από τους συντονιστές του προγράμματος (JA Greece)  (σε περίπτωση εγγραφής μεμονωμένων μαθητών που στη συνέχεια εντάσσονται από τους συντονιστές σε υπάρχουσα σχολική ομάδα). Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μία διδακτική ενότητα. Το παραδοτέο project θα πρέπει να υποβληθεί εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας και να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές του προγράμματος (έκταση, παρουσίαση περιεχομένου, μορφή).

Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του προγράμματος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει από μια έως και τις τρεις διδακτικές ενότητες.

Το πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή μεμονωμένων μαθητών. Δεν έχεις παρά να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής εδώ.

To JA Greece αναλαμβάνει να σε εντάξει σε μια υπάρχουσα και ήδη εγγεγραμμένη σχολική ομάδα βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Να ανήκεις στην ίδια ηλικία/τάξη με την ομάδα
  • Να έχεις δηλώσει τουλάχιστον ένα κοινό πεδίο ενδιαφέροντος με την ομάδα

Συμπλήρωσε την αίτηση συμμετοχής σου εδώ.

Ελένη Γερασιμοπούλου, Program Manager, Υπεύθυνη Προγράμματος Project Future Junior: projectfuturejunior@jagreece.org

Η εγγραφή σου στο Project Future Junior σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις έως τρεις θεματικές ενότητες, ανάμεσα σε:

  • Project Management
  • Digital Marketing
  • eCommerce

Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος αυτής της αίτησης.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης:

  • Για να υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση θα χρειαστεί να επισκευθείτε το gov.gr όπου επιλέγοντας Είσοδος στη σύστημα θα οδηγηθείτε στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Στο ανοιχτό πεδίο κειμένου για το περιεχόμενο της δήλωσης θα χρειαστεί να επικολλήσετε  το κείμενο που βρίσκεται εδώ. Στον αποδέκτη της δήλωσης θα εισάγετε Junior Achievement Greece.
  • Παρακαλούμε κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση για να την επισυνάψετε στο σχετικό πεδίο στο τέλος της αίτησης, πριν την υποβάλετε.
Τύπος Σχολείου *
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δημόσια σχολεία
Παρακαλούμε σημειώστε το σχολείο σας κατά αυτό τον τρόπο: 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
Στο πλαίσιο του προγράμματος Project Future θα δημιουργήσετε ομάδες των 5 μαθητών/τριών για να υλοποιήσετε ένα project σε  ένα θεματικό πεδίο κοινού. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα θα σας ενδιέφερε να δουλέψετε βάσει των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης; Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 3 πεδία:
Πεδία Ενδιαφέροντος
Επιλέξτε έως 3 πεδία ενδιαφέροντος
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων *
Γονική Συναίνεση *
Choose File

Διαβάστε τους όρους περί συλλογής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού εδώ

Συλλογή και Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού
JA Greece newsletter, νέα και ενημερώσεις

Παρακαλούμε σημειώστε το σχολείο σας κατά αυτό τον τρόπο: 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
Τύπος Σχολείου *
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δημόσια σχολεία
Σε ποιες τάξεις θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα;
Στο πλαίσιο του προγράμματος Project Future θα δημιουργήσετε ομάδες των 5 μαθητών/τριών για να υλοποιήσουν ένα project σε  ένα θεματικό πεδίο κοινού ενδιαφέροντος. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα θα σας ενδιέφερε να δουλέψετε βάσει των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης; Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 3 πεδία:
Πεδία Ενδιαφέροντος
Επιλέξτε έως 3 πεδία ενδιαφέροντος
Μπορείτε να δηλώσετε έως 6 ομάδες των 5 ατόμων
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων *

Διαβάστε τους όρους περί συλλογής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού εδώ

Συλλογή και Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού
JA Greece newsletter, νέα και ενημερώσεις

Έως 300 λέξεις
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων *

Διαβάστε τους όρους περί συλλογής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού εδώ

Συλλογή και Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού
JA Greece newsletter, νέα και ενημερώσεις